Energetische Therapie

Anahita’s kracht ligt in het verbinden van mensen met zichzelf en daarmee ook met anderen. In haar werk heeft Anahita als doel om het dieper liggende probleem in kaart te brengen (gesprekstherapie) om vervolgens de geblokkeerde energie vrij te maken (energetische behandeling). Hierdoor wordt de weg vrijgemaakt voor de cliënt om in aanraking te komen met zijn/haar kern. Elke duurzame en essentiële transformatie op welk gebied van het leven dan ook, is pas mogelijk als er werkelijk een verbinding met de kern gelegd is. De kern is niets minder dan het authentieke zelf, dat vaak schuilgaat achter vele lagen van conditioneringen, valse overtuigingen, aanpassingen aan de verwachtingen van de maatschappij en de omgeving. Het zelf dat vaak lijdt onder een gebrek aan zelfcompassie en een overvloed aan negatieve zelfkritiek. Al deze zaken maken dat er een steeds grotere scheur ontstaat tussen het authentieke zelf en de persona die zich in de buitenwereld manifesteert. Dit kan leiden tot een breed scala van klachten en problemen, zoals ziektes, burn-out en depressie.

Anahita kan je helpen om bewust een positieve omkeer in je leven te maken en biedt meer dan losse sessies therapie. Samen met jou bewandelt ze dit deel van je levenspad met de intentie om je binnen een korte termijn alle tools in handen te geven om het leven te creëren wat jij wilt. Realistisch, down to earth en bewezen effectief, of het nou gaat om je gezondheid, crisis en trauma, een transformatieproces waar je doorheen gaat of doorheen wilt gaan: Anahita is er voor je met al haar draagkracht, (levens)ervaring en vanuit het hart.

 

Lees hier meer over Anahita

Roeping

 

Het was geen besluit vanuit mijn ratio om dit werk te gaan doen, maar een roeping vanuit mijn hart. Het is mijn taak om jou de beste versie van jezelf te laten worden, door alles wat ik heb geleerd, gezien en ervaren op het gebied van spiritualiteit, persoonlijke ontwikkeling, healing en therapie door te geven aan jou.

– Anahita

 

Anahita is aangesloten bij de RBCZ en de beroepsverenging Verbond van Energetisch Therapeuten (VVET). Dit is per 1 januari 2017 de nieuwe naam van Het Verbond van Natuurgeneeskundig therapeuten. Hierdoor is het mogelijk dat de behandelingen, afhankelijk van je polis, voor vergoeding van de zorgverzekeraar in aanmerking komen. De behandelingen van Anahita Energetische Therapie worden door een groot deel van de zorgverzekeraars (deels*) vergoed. De consulten vallen onder alternatieve geneeswijze en worden vergoed vanuit het aanvullende pakket. Deze vergoedingen zijn niet van invloed op uw eigen risico. Een huidig overzicht van de vergoedingen vindt u hier.   Energetische Therapie Amsterdam biedt verschillende behandelingen en trajecten aan op onder andere de volgende gebieden:

 

Doorgeefluik

Ik ben niet degene die jou gaat helen. Dat ben jij zelf. Ik ben slechts een doorgeefluik van universele, subtiele energie. Deze energie maakt contact met het diepste van jouw wezen, waardoor je instaat wordt gesteld jezelf te helen, simpelweg omdat jouw lichaam weet wat het moet doen. 

– Anahita

Wat houdt de energetische behandeling binnen de energetische therapie in?

Tijdens de behandeling mag je je kleding aanhouden en op de behandeltafel gaan liggen. Ik werk voornamelijk op het niveau van je subtiel energetische lichaam, dat zich gemiddeld op ongeveer tien centimeter van het lichaam bevindt (dit verschilt per persoon).
De energetische behandeling is een eeuwenoude wetenschap en geneeskunst, die door het gebruik van prana (levensenergie) en de chakra’s (energiecentra) verstoringen in het subtiel energetisch veld in balans brengt en heelt. Deze levensenergie herstelt het evenwicht in het lichaam en zorgt voor vitaliteit.

Prana is een woord uit het Sanskriet dat is opgebouwd uit de woorden ‘pra’ en ‘an.’ ‘An’ betekent beweging en ‘pra’ is een voorvoegsel dat staat voor ‘constant.’ Prana betekent dus constante beweging, maar wordt doorgaans levensenergie genoemd. Deze constante beweging begint al op het moment dat de verwekking plaatsvindt in de baarmoeder.

Er zijn vele namen voor deze levensenergie, zoals Ki (Japans), Chi (Chinees), Ruah (Hebreeuws) en Pneuma (Grieks). Het zorgt voor interactie tussen het fysieke lichaam en het subtiel energetisch lichaam (veld). Het is de levensenergie van het universum en verbindt ons met alles wat leeft. In de accupunctuur wordt ook gebruik gemaakt van deze levensenergie.

Door verschillende oorzaken kan de levensenergie uit balans raken. Trauma, mentale en emotionele stress, valse overtuigingen, fysiek leed en andere blokkades worden opgeslagen in het subtiel energetische veld. Deze blokkades belemmeren de persoonlijke groei en het vermogen om het volledige potentieel te ontwikkelen. Op de lange termijn kunnen de gevolgen hiervan zich manifesteren als pijn, ongemak, fysieke ziektes of psychische problemen. Maar ook onverwerkte en onderdrukte emoties en angsten uit de kinderjaren kunnen zich manifesteren in het subtiel energetisch lichaam en op latere leeftijd invloed hebben op de gezondheid.

Het doel van de energetische behandeling is het zo goed mogelijk in balans brengen van het subtiel energetische veld. Deze balans is de basis om fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel gezond te kunnen zijn. Binnen de energetische therapie vormen deze vier gebieden een eenheid en zijn ze onlosmakelijk met elkaar verbonden. Onbalans in het subtiel energetisch veld kan uiteindelijk leiden tot verstorende veranderingen op cellulair niveau van het fysieke lichaam, met ziekte als gevolg.

De energetische behandeling faciliteert gezondheid door veranderingen aan te brengen in het subtiel energetisch veld (het verwijderen van blokkades en het aanvullen van een tekort aan prana). Het lichaam bereikt daarmee het optimale niveau van balans, waardoor het in staat is een beroep te doen op het inherente zelfgenezend vermogen. Energetische therapie wordt in samenwerking en overleg naast andere reguliere behandel vormen toegepast.

Let op: Energetische therapie kan de reguliere gezondheidszorg nooit vervangen. Raadpleeg daarom altijd ook een arts bij gezondheidsklachten.